Image Alt

Privacy verklaring

By Angela behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen indien noodzakelijk. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail aan angeladekens@gmail.com

By Angela Fotografie is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. By Angela Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:

www.byangela.eu

angeladekens@gmail.com

Dokkum

0646123941

Persoonsgegevens die By Angela Fotografie verwerkt

Alle persoonlijke en persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor interne doeleinden. Dit houdt in dat er op geen enkel moment informatie wordt verstrekt aan derden. Op geen enkele manier worden er gegevens beschikbaar gesteld voor mensen die geen deel uitmaken van de overeenkomst.

By Angela Fotografie verwerkt de persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.byangela.eu verstrekt. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Foto’s in opdracht gemaakt

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

By angela Fotografie heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. By Angela Fotografie kan echter niet controleren of een bezoekers ouder is dan 18 jaar en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van de kinderen. Zo kan voorkomen worden dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens is verzameld, neem dan contact op via angeladekens@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Hieronder zien jullie op basis van welk doel en welke grondslag er persoonsgegevens verwerkt worden:

– Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens shoots (dit gebeurt nooit zonder toestemming)

– Het analyseren van websitebezoeken ter verbetering van de website en het aanbod van producten en diensten

– Goederen en/of diensten bij je af te leveren

– Jouw betaling af te kunnen handelen

– Jou te informeren over wijziging van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

By Angela Fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een medewerker van By Angela Fotografie tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

By Angela Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens – 7 jaar (wettelijke verplichting)

Adres – 6 maanden – voor het faciliteren voor betalingen

Contactgegevens – 7 jaar (wettelijke verplichting)

In jouw opdracht gemaakte foto’s –  By Angela Fotografie bewaart de foto’s 3 jaar na oplevering. Foto’s die worden gebruikt voor publicatie op de website www.byangela.eu of social media worden langer bewaard. Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

By Angela Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. By Angela Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

By Angela Fotografie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanimiseerd worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die By Angela Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan By Angela Fotografie hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kun je terecht op www.cookiecentral.com

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

By Angela Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice of via angeladekens@gmail.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Angela Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek ter inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar angeladekens@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit is ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. By Angela Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hartelijk dank voor het lezen van deze privacyverklating. Als je nog vragen hebt, dan kun je die stellen via angeladekens@gmail.com